Tin tức & Sự kiện

Category: Năng lực, NĂNG LỰC SẢN XUẤT, Show trang chủ Post Date: 29 Tháng Chín, 2018

NĂNG LỰC KHO VẬN

Là một doanh nghiệp sản xuất EuroHa dành sự quan tâm thích đáng đến công tác kho vận nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi thiết kế hệ thống kho bãi khoa học và thuận lợi nhất cho việc vận chuyển.

Kho nguyên liệu được bố trí thuận tiện cho việc sản xuất.

Kho thành phẩm có sức chứa lớn, được xây dựng khoa học bảo đảm hàng hóa được bảo quản lưu kho tốt nhất và thuận tiện cho việc vận chuyển.

 

Bình luận